Integritetspolicy och Andvändarvillkor
Integritetspolicyn fastställdes av Föreningen Saga den 30 december 2019
Föreningen Saga värnar om din personliga integritet. Föreningen Sagas besökares och kunders förtroende är Föreningen Sagas mest värdefulla tillgång och därför följer Föreningen Sagas denna Integritetspolicy som följer tillämplig dataskyddslagstiftning. I Integritetspolicyn förklaras hur Föreningen Sagas samlar in och använder dina personuppgifter. Policyn beskriver även dina rättigheter gentemot Föreningen Sagas och hur du kan utöva dina rättigheter. Du kan enkelt kontakta Föreningen Sagas om du har frågor om Föreningen Sagas integritets- eller dataskyddsbehandling. Det är viktigt att du tar del av och förstår Integritetspolicyn och hur du kan påverka användningen av dina personuppgifter.

Denna policy gäller för personuppgifter som samlas in via Föreningen Sagas hemsida www.foreningensaga.se (”foreningensaga.se”). Policyn gäller även för dig som registrerat dig som medlem för Föreningen Saga.
Definitioner
Definitioner
Service
Service är https://foreningensaga.se som drivs av Föreningen Saga.
Personuppgifter
Med personuppgifter avses uppgifter om en levande person som kan identifieras från dessa uppgifter (eller från dessa och annan information som antingen är i vår besittning eller troligen kommer att komma i vår besittning).
Användningsdata
Användningsdata är data som samlas in automatiskt antingen då den genereras genom användning av tjänsten eller från själva tjänsteinfrastrukturen (till exempel längden på ett sidbesök).
Cookies
Cookies är små filer som lagras på din enhet (dator eller mobil enhet).
Data Kontrollant
Data Kontrollant avser den fysiska eller juridiska personen som (antingen ensam eller gemensamt eller gemensamt med andra personer) bestämmer syftena för och sättet för vilken personlig information behandlas, eller ska behandlas.
I syftet med denna sekretesspolicy är vi en datakontrollant av dina personuppgifter.
Dataprocessor (eller tjänsteleverantörer)
Dataprocessor (eller tjänsteleverantör) avser varje fysisk eller juridisk person som behandlar uppgifterna för datakontrollantens räkning.
Vi kan använda tjänsterna från olika tjänsteleverantörer för att behandla dina data mer effektivt.
Registrerad person (eller användare)
Den registrerade personen är alla levande personer som använder vår tjänst och är föremål för personuppgifter.
Information Collection and Use
We collect several different types of information for various purposes to provide and improve our Service to you.
Analys

Personuppgifter

När vi använder vår tjänst kan vi be dig ge oss viss personlig identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig (“Personuppgifter”). Personligt identifierbar information kan inkludera, men är inte begränsas till:
E-postadress
Förnamn och efternamn
Telefonnummer
Adress, stat, provins, postnummer, stad
Födelsedatum
Cookies och användningsdata

Vi kan använda dina personuppgifter för att kontakta dig med nyhetsbrev, marknadsförings- eller marknadsföringsmaterial och annan information som kan vara av intresse för dig. Du kan välja att inte ta emot någon eller alla av dessa meddelanden från oss genom att följa länken för att avsluta prenumerationen eller instruktionerna i e-postmeddelandet vi skickar.
Användningsdata

Vi kan också samla in information om hur tjänsten nås och används (“Användningsdata”). Dessa användningsuppgifter kan innehålla information som din dators Internet-protokolladress (t.ex. IP-adress), webbläsartyp, webbläsarversion, sidorna i vår tjänst som du besöker, tid och datum för ditt besök, den tid som spenderats på dessa sidor, unik enhetsidentifierare och andra diagnostiska data.
Tracking & Cookies Data

Vi använder Cookies och liknande spårningstekniker för att spåra aktiviteterna på vår tjänst och vi håller kvar viss information.
Cookies är filer med en liten mängd data som kan innehålla en anonym unik identifierare. Cookies skickas till din webbläsare från en webbplats och lagras på din enhet. Andra spårningstekniker används också såsom becons, tags och scripts, för att samla in och spåra information och för att förbättra och analysera vår tjänst.
Du kan instruera din webbläsare att vägra alla cookies eller ange när en cookie skickas. Men om du inte accepterar cookies kanske du inte kan använda vissa delar av vår tjänst.
Exempel på Cookies som vi använder:
Session Cookies. Vi använder Session Cookies för att driva vår tjänst.
Inställnings Cookies. Vi använder preferenscookies för att komma ihåg dina inställningar och olika inställningar.
Säkerhetscookies. Vi använder säkerhetscookies för säkerhetsändamål.
Varaktiga cookies är cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut.
Förstapartscookies är satta av webbplatsen som du besöker.
Tredjepartscookies är cookies satta av en tredjeparts webbplats. Hos Föreningen Saga används dessa i första hand för analyser (exempelvis Google Analytics)
Liknande tekniker är tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies.
Användning av Data
Föreningen Saga använder insamlade data för olika ändamål:

Att tillhandahålla och underhålla vår tjänst
Att meddela dig om ändringar i vår tjänst
För att låta dig delta i interaktiva funktioner i vår tjänst när du väljer att göra det
Att ge kundsupport
Att samla in analys eller värdefull information så att vi kan förbättra vår tjänst
Att övervaka användningen av vår tjänst
Att upptäcka, förebygga och hantera tekniska problem
Att ge dig nyheter, specialerbjudanden och allmän information om andra varor, tjänster och evenemang  som vi erbjuder som liknar de som du redan har köpt eller frågat om du inte har valt att inte ta emot sådan information
Rättslig grund för behandling av personuppgifter under General Data Protection Regulation (GDPR)
Om du är från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA) så baserar sig Föreningen Saga på den rättsliga grunden för att samla in och använda den personliga information som beskrivs i denna sekretesspolicy av de personuppgifter som vi samlar in och det specifika sammanhang där vi samlar in dem.
Föreningen Saga kan behandla dina personuppgifter eftersom:
Vi måste utföra ett kontrakt med dig
Du har gett oss tillstånd att göra det
Behandlingen är i våra berättigade intressen och den åsidosätts inte av dina rättigheter
Att följa lagen
Lagring av data
Föreningen Saga kommer att behålla dina personuppgifter bara så länge som är nödvändigt för de syften som anges i denna sekretesspolicy. Vi kommer att behålla och använda dina personuppgifter i den utsträckning som krävs för att uppfylla våra juridiska skyldigheter (till exempel om vi måste behålla dina uppgifter för att följa gällande lagar), lösa tvister och verkställa våra juridiska avtal och policyer.
Föreningen Saga kommer också att behålla användardata för intern analysanvändning. Användningsdata bevaras vanligtvis under en kortare tid, förutom när dessa data används för att stärka säkerheten eller för att förbättra funktionen för vår tjänst, eller vi är juridiskt skyldiga att behålla denna information under längre perioder.
Överföring av data
Din information, inklusive personuppgifter, kan överföras till – och underhållas på – datorer belägna utanför din stat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där lagarna om dataskydd kan skilja sig från de i din jurisdiktion. Om du är belägen utanför Sverige och väljer att lämna information till oss, observera att vi överför informationen, inklusive personuppgifter, till Sverige och behandlar dem där. Ditt samtycke till denna integritetspolicy följt av att du lämnar in sådan information representerar ditt samtycke till denna överföring. Föreningen Saga kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna sekretesspolicy och ingen överföring av dina personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land såvida det inte finns tillräckliga kontroller på plats inklusive säkerheten av dina uppgifter och annan personlig information.
Offentliggörande
Affärstransaktion

Om Föreningen Saga är involverad i en fusion, förvärv eller tillgångsförsäljning, kan dina personuppgifter överföras. Vi kommer att meddela dig innan dina personuppgifter överförs och blir föremål för en annan sekretesspolicy.
Offentliggörande för brottsbekämpning

Under vissa omständigheter kan Föreningen Saga bli skyldig att lämna ut dina personuppgifter om det krävs enligt lag eller som svar på giltiga begäranden från offentliga myndigheter (t.ex. en domstol eller en myndighet).
Rättsliga krav

Föreningen Saga får avslöja dina personuppgifter i god tro att sådana åtgärder är nödvändiga för att:
Att uppfylla en juridisk skyldighet
Att skydda och försvara Föreningen Sagas rättigheter eller egendom
För att förhindra eller undersöka eventuella felaktigheter i samband med tjänsten
För att skydda den personliga säkerheten för användare av tjänsten eller allmänheten
För att skydda mot juridiskt ansvar
Datasäkerhet
Säkerheten för dina uppgifter är viktig för oss men kom ihåg att ingen metod för överföring via Internet eller metod för elektronisk lagring är 100% säker. Medan vi strävar efter att använda kommersiellt acceptabla sätt för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera deras absoluta säkerhet.
Dina dataskyddsrättigheter under General Data Protection Regulation (GDPR)
Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) har du vissa rättigheter till uppgiftsskydd. Föreningen Saga strävar efter att vidta rimliga åtgärder för att låta dig korrigera, ändra, radera eller begränsa användningen av dina personuppgifter.
Om du vill bli informerad om vilka personuppgifter vi har om dig och om du vill att de ska tas bort från våra system, vänligen kontakta oss.
Under vissa omständigheter har du följande dataskyddsrättigheter:
Rätten till åtkomst, uppdatering eller radering av den information vi har om dig: Närhelst det är möjligt kan du komma åt, uppdatera eller begära radering av dina personuppgifter direkt i avsnittet om kontoinställningar. Om du inte kan utföra dessa åtgärder själv, vänligen kontakta oss för att hjälpa dig.
Rätten till rättelse: Du har rätt att få din information rättad om den informationen är felaktig eller ofullständig.
Rätten att invända. Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter.
Begränsningsrätten: Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av din personliga information.
Rätten till dataportabilitet: Du har rätt att få en kopia av den information vi har om dig i ett strukturerat, maskinläsbart och vanligt format.
Rätten att dra tillbaka samtycke: Du har också rätten att dra tillbaka ditt samtycke när som helst där Föreningen Saga förlitade sig på ditt samtycke för att behandla din personliga information.
Observera att vi kan be dig verifiera din identitet innan du svarar på sådana förfrågningar.
Du har rätt att klaga till en Dataskyddsmyndighet om vår insamling och användning av dina personuppgifter. För mer information, kontakta din lokala dataskyddsmyndighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).
Tjänsteleverantörer
Vi kan anställa tredjepartsföretag och individer för att underlätta vår tjänst (“Tjänsteleverantörer”), tillhandahålla tjänsten för vår räkning, utföra tjänsterelaterade tjänster eller hjälpa oss att analysera hur vår tjänst används.
Dessa tredje parter har tillgång till dina personuppgifter bara för att utföra dessa uppgifter för vår räkning och är skyldiga att inte avslöja eller använda dem för något annat syfte.
Analys

Google Analytics

Google Analytics är en webbanalystjänst som erbjuds av Google som spårar och rapporterar trafik på webbplatsen. Google använder den insamlade informationen för att spåra och övervaka användningen av vår tjänst. Denna information delas med andra Google-tjänster. Google kan använda de insamlade uppgifterna för att kontextualisera och anpassa annonserna i sitt eget annonsnätverk.
Du kan välja bort att ha gjort din aktivitet på tjänsten tillgänglig för Google Analytics genom att installera tillägget till webbläsaren för borttagning från Google Analytics. Tillägget hindrar Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js och dc.js) från att dela information med Google Analytics om besöksaktivitet.
Beteende- ommarknadsföring

Föreningen Saga använder ommarknadsföringstjänster för att annonsera på tredjepartswebbplatser till dig efter att du besökt vår tjänst. Vi och våra tredjepartsleverantörer använder cookies för att informera, optimera och visa annonser baserade på dina tidigare besök i vår tjänst.
Google Ads (AdWords)

Google Ads (AdWords) remarketing service tillhandahålls av Google Inc.
Du kan välja bort Google Analytics för Display-annonsering och anpassa annonserna i Google Display Network genom att besöka Google Ads Settings.
Google rekommenderar också att du installerar Google Analytics Opt-out Browser Add-on för din webbläsare. Google Analytics Opt-out Browser Add-on ger besökarna möjlighet att förhindra att deras data samlas in och används av Google Analytics.
Facebook

Facebook-ommarknadstjänst tillhandahålls av Facebook Inc.
Facebook följer de självreglerande principerna för online-beteendeannonsering som upprättats av Digital Advertising Alliance. Du kan också välja bort Facebook och andra deltagande företag via Digital Advertising Alliance i USA, Digital Advertising Alliance of Canada i Kanada, eller European Interactive Digital Advertising Alliance in Europe eller välj bort din mobilinställning.
För mer information om sekretesspraxis på Facebook, besök Facebooks datapolicy.
Länkar till andra webbplatser
Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en länk från tredje part kommer du att ledas till den tredje parts webbplats. Vi rekommenderar dig starkt att granska sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker.
Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehåll, integritetspolicyer eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster.
Barns integritet
Vår tjänst riktar sig inte till någon under 18 år (“Barn”).
Vi samlar inte medvetet personlig identifierbar information från någon under 18 år. Om du är förälder eller vårdnadshavare och du är medveten om att ditt barn har gett oss personuppgifter, vänligen kontakta oss. Om vi blir medvetna om att vi har samlat in personuppgifter från barn utan verifiering av föräldraens samtycke, vidtar vi åtgärder för att ta bort den informationen från våra servrar.
Ändringar av denna sekretesspolicy
Vi kan uppdatera vår integritetspolicy då och då. Vi kommer att meddela dig om ändringar genom att publicera den nya sekretesspolicyn på denna sida.
Vi kommer att meddela dig via e-post och / eller ett framträdande meddelande om vår tjänst, innan ändringen träder i kraft och uppdaterar “effektive datum” högst upp i denna sekretesspolicy.
Du rekommenderas att granska denna sekretesspolicy med jämna mellanrum för eventuella ändringar. Ändringar av denna sekretesspolicy är effektiva när de publiceras på denna sida.
Kontakta oss
Om du har några frågor om denna sekretesspolicy, vänligen kontakta oss:
Via email: info@foreningensaga.se
    Integritetspolicyn fastställdes av Föreningen Saga den 30 december 2019